PRIVAATSUSTINGIMUSED - Õpi koos Google'iga

Privaatsustingimused ja andmete töötlemine

Keskkonna “Õpi koos Google’iga” privaatsustingimused ja andmete töötlemise põhimõtted.

Järgnevad tingimused kehtivad kõigile, kes kasutavad lehte Digioskused.ee, registreerivad selle kaudu “Õpi koos Google’iga” koolitustele, töötubadesse või konverentsidele või kasutavad sel lehel muid teenuseid.

Digiareng.ee veebilehte ja “Õpi koos Google’iga” koolitusi haldab Meta Advisory Group, mis tegutseb koolituste korraldaja ja läbiviijana.

Andmetöötleja kontaktid:

Meta Advisory Group OÜ

Estonia pst 9

10143 Tallinn, Eesti

E-post: karin.jarvet@metaadvisory.ee

Sissejuhatus

Meta Advisory Group (edaspidi meie) on Digioskused.ee ja “Õpi koos Google’iga” operaator ja tegutseb “Õpi koos Google’iga” tarnijana. “Õpi koos Google’iga” on koolitusprogramm, mille eesmärk on parandada ettevõtete ja kodanike digioskusi. 

Digioskused.ee kasutamine

Kui kasutate veebilehte Digioskused.ee, töötleme järgmisi isikuandmeid: nimi, e-post, ettevõtte nimi, ametikoht ja telefoninumber. Andmete kogumise eesmärk on pakkuda meie koolitustel osalejatele parimat teenust, kaasa arvatud uudiskirjade, meeldetuletus-SMSide ja tagasisidevormide saatmine.

Mõõdame veebilehel Digioskused.ee liiklust ja kasutajate käitumist, et veebilehte optimeerida ja pakkuda külastajatele parimat kasutuskogemust. Selleks kasutame programmi Google Analytics, mis kogub andmeid ja statistikat kasutajate interaktsioonidest veebilehega. Google Analyticsist saad keelduda, kui külastad aadressi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tasulise reklaami mõju jälgimiseks kasutame veebilehel Digioskused.ee ka programmi Facebook Pixel.

Isikliku teabe kogumise eesmärk

Kogume isiklikke andmeid, et optimeerida koolituste, ürituste, konverentside ja veebisaidi kasutuskogemust. Kogume üldist isiklikku teavet, sh eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja organisatsioon. Andmeid säilitatakse seni, kuni kasutaja loobub meie andmebaasi tellimusest, või kuni 24 kuud pärast koolituse lõppu. Kui andmete säilitamise aeg lõppeb, andmed kustutatakse.

Kogume isikuandmeid koolitusele, kursusele, otseülekandele, üritusele või konverentsile registreerumisel ja uudiskirja tellimisel. Kogume ainult seda teavet, mida on registreerumiseks vaja. Jagame kogutud andmeid osaliselt kolmandate osapooltega osalusstatistika koostamise eesmärgil. Tähistame tärniga (*) kohustusliku isikliku info, ilma tärnita (*) isikuandmete sisestamine on vabatahtlik.

Isikuandmete kaitse

Järgime ELi andmekaitse seadusandlust. Säilitame isikuandmeid turvaliselt ja konfidentsiaalselt. Kasutame turvasüsteemidega arvuteid ja servereid. Testime ja jälgime pidevalt oma turvameetmeid, et tagada kõigi meetmete vastavus seaduse nõuetele.

Turundus

Isiklikku teavet kasutatakse ka meie turundussõnumite isikupärastamiseks. Turundussõnumeid saadame uudiskirjade kaudu, kuid ka telefoni või SMSi teel. Ennast koolitustele registreerides nõustud saama infot ka digioskused.ee teiste koolituste kohta.

Sinu õigused

Seaduse järgi on kasutajatel õigus tutvuda nende kohta käiva teabe töötlemisega. Kasutajatel on õigus pääseda juurde teabele, mida me kasutaja kohta töötleme. Kasutajal on õigus lasta ebaõige teave parandada, samuti on kasutajal õigus lasta enda kohta käiv teave kustutada või piirata kasutaja isikuandmete töötlemist. Teatud juhtudel on kasutajal õigus esitada vastuväiteid selles suhtes, kuidas isikuandmeid töötleme. Kui soovid oma õigusi kasutada, võta meiega ühendust alltoodud andmetel.

Kes vastutab andmekaitse eest ja kuidas saan Meta Advisory Group’ga ühendust?

Andmete töötlemise eest vastutab Meta Advisory Group OÜ (Estonia pst 9, 10143 Tallinn, Eesti). Sinu andmeid puudutavate küsimuste korral kirjuta karin.jarvet@metaadvisorycom.

KOOLITUSTINGIMUSED

“Õpi koos Google’iga” koolitustel, kursustel ja konverentsidel kasutame sisu, mille on loonud koolituste eksperdid ja koolitajad.

Digioskused.ee ei vastuta koolitustes sisalduvate nõuannete, hoiakute ja juhiste eest.

“Koolitus andis läbimõeldud lähenemise info kogumise viisidest. Saime lihtsaid ja praktilisi näpunäiteid, ning avastasime enda jaoks ka uusi tööriistu, mida kohe rakendada, et luua parem süsteem turuanalüüsiks. Näiteks leiame palju väärtuslikku Google Market Finder’i ja Google Trends’i abil.”

Ailet

Sutu Straws, Saaremaa

    Ole kursis uute koolitustega ja liitu uudiskirjaga